PONYの缶詰

奈良・京都・大阪・神戸中心に写真を撮ってアホなことを書くブログ

『キャデラック・レコード』(2008)-208黒人がキャデラックに乗れる世界