PONYの缶詰

野鳥撮影・風景写真・鉄道写真

『キャデラック・レコード』(2008)-208黒人がキャデラックに乗れる世界